Suyun sert olması ne demektir ?

Yeryüzünde sular buharlaşarak bulutlarda depolanmakta ve tekrar yeryüzüne yağmur olarak dönerken atmosferdaki karbondioksiti çözer ve bir miktar asidik hale gelir. Bu asidik yağmur suyu muhtelif kaya katmanlarından ve akiferlerden kalsiyum  çözmektedir  . İşte bu çözülmüş mineralleri taşıyan sulara sert su denmektedir

Bir suyun sert olma derecesi kalsiyum karbonatın ilgili suda ne kadar çözüldüğüne bağlıdır. Benzer kimyasal reaksiyonlar magnezyum  sulfat , klorid asit silisit tuzu ve demir için de geçerlidir. Ancak , çözülmüş haldeki kalsiyum karbonat bir suyun sertliğine en fazla katkı yapan elementtir . Sert sular sağlık açısından bir risk oluşturmazlar